23 czerwca 2024

Kampania w radio

Radio: nie wyłączysz go, ale zastanawiasz się, czy ktoś go naprawdę słucha. To dlatego, że jest wszechstronne – w tym, że może kierować przekaz pod wybrane populacje w dokładnie odpowiednim czasie. Kampania w radio (i towarzysząca jej audycja) jest bardzo skuteczna w dostarczaniu perswazyjnych komunikatów do grup docelowych – czy są to osoby dojeżdżające do pracy rano, klienci sklepów po południu, czy pracownicy biurowi potrzebujący czegoś podnoszącego na duchu w drodze do domu.

Wpływ lub skuteczność kampanii reklamowej. Jest to procent osób w grupie odbiorców, do których dotarła kampania, którzy rzeczywiście ją usłyszeli. Oblicza się go dzieląc liczbę uzyskanych punktów GRP przez liczbę ekspozycji na kampanię, z wyłączeniem pewnych działań, w celu uzyskania wartości procentowej.

Popularną strategią jest stworzenie jak największej grupy odbiorców reklamy. Obliczamy liczbę osób, które będą wystawione na reklamę w czasie, mnożąc GRP razy tysiące ekspozycji. GRP może być również nazywany „częstotliwością” lub „zasięgiem”. Dlatego celem jest nie tylko tworzenie świadomości przy użyciu reklam, ale także tworzenie ich po to, aby pozostały w umyśle konsumenta dłużej. Świadomość wzrasta, gdy ludzie słyszą coś kilka razy, co powoduje, że lepiej to zapamiętują.

Prime time to po prostu okres czasu, w którym słuchacze najprawdopodobniej zareagują na komunikat reklamowy. Jednym z wyjątków od tej reguły jest niedzielny późny wieczór/wczesny ranek, kiedy miliony ludzi sprzątają swoje domy lub śpią przed powrotem do pracy w poniedziałek. Koszt tego czasu będzie często niższy niż średnia stawka za te godziny – co czyni go prawdziwą okazją. Kampania w radio powinna być zaplanowana na odpowiednie godziny.